Parkeer/overlast Bezuidenhout West

Bewoners Bezuidenhout West zijn het zat!

Beste burgemeester en wethouders Den Haag

 

Door middel van deze brandbrief vragen wij, bewoners van Bezuidenhout West, nogmaals aandacht voor de ernstige overlast die wij de laatste 2 jaar ondervinden van niet-bewoners die onze woonwijk misbruiken als het gratis parkeerterrein van Centrum/ Centraal Station/ Babylon/ Sisha lounge.

 

De overlast is ontstaan door verschillende factoren:

 

1. Het verhogen van de parkeertarieven in de Rivierenbuurt tot vol tarief  (en de tot voor kort daaropvolgende websitevermelding/ App van de ANWB en andere websites dat West de laatste buurt in Centrum Den Haag is waar je na 14:00 en in het weekend gratis kan parkeren)

 

2. De komst van een Sisha lounge in de Witte Anna toren (waarvan de bezoekersaantallen het veelvoudige zijn van de originele restaurantbestemming dezer locatie) die adverteert op Facebook met onze buurt als ideale aanrijroute en parkeerplaats, terwijl deze horecalocatie van oorsprong een eigen parkeergelegenheid onder de flat had die vervangen is door een Biesieklette fietsenstalling met het idee dat de restaurantbezoekers wel in de nieuwe Babylon garage zouden parkeren (die overigens constant matig gevuld is).

 

3. Nieuw Babylon, horeca en winkels in het centrum die onze buurt aanprijzen als gratis parkeerplekje

 

4. Reizigers cq forensen die via het Centraal Station komen en hier gratis parkeren

 

5. Bezoekers van buiten de stad met bestemming Scheveningen, festivals op het Malieveld die hier gratis hun auto komen parkeren

 

Enkele voorbeelden van hoe de overlast zich uit:

 

1. Een constante toestroom van verkeer na 14:00 uur tot diep in de nacht van niet bewoners (vaak te herkennen aan de mobiele telefoon die zij in hun hand houden)

 

2. Zoekend naar parkeerplaatsen draaien ze rondjes in de buurt of wachten met draaiende motor tot er iets vrij komt.

 

3. Veel te hard rijdend verkeer (is 30 km zone) zodat de kinderen niet meer op straat kunnen spelen uit gevaar voor eigen leven (een gedeelte van het wijkje is overigens woonerf)

 

4. Geen parkeerplaats voor bewoners na 14:00 (die overigens wel een parkeervergunning moet aanschaffen om dat er tot 14:00 wel parkeergeld moet worden betaald)

 

5. Constant tumult/storend gedrag op straat van mensen die niet schijnen te beseffen dat ze zich in een woonwijk bevinden (schreeuwen, met autodeuren slaan, harde muziek uit auto’s, met piepende banden hard optrekken, staan gassen met sport/kapotte uitlaten)

 

6. Horecabezoekers die bij of in de auto blowen, indrinken, lachgas gebruiken of tot laat in de nacht hun afterparty vieren op straat

 

7. Groeiend gevoel van onveiligheid onder vrouwen, bejaarden en ouders van kleine kinderen.

 

8. Constante vervuiling door op straat geworpen verpakkingsmateriaal van uit de stad meegenomen fastfood/ drank (alcohol)/ drugs

 

9. Dubbel parkeren of buiten de parkeervakken parkeren en daardoor obstructie ander verkeer

 

10. Constant hangjongeren in auto’s die langdurig met lopende dieselmotor (volgens hen om hun telefoontje op te laden) en harde muziek aan zitten te blowen en te appen

 

11. Aanwezigheid van drugsdealers en drugstransacties (door afgesloten ligging is de buurt daar uitstekend geschikt voor). Er worden constant sterke drank en drugsverpakkingen gevonden en ook zijn er al enkele meldingen geweest dat de buurt 's nacht als afwerkplek voor prostitutie zou worden gebruikt. Er zijn al verscheidene malen gebruikte condooms op de parkeerplaatsen gevonden.

 

12:.Enorme luchtvervuiling en geluidshinder door al dit extra verkeer (vergeet niet dat deze wijk al op zijn vervuilingsgrens zit door haar locatie (tussen Schenkviaduct en Bernhardviaduct, spoor en Utrechtse baan).

Bewoners met long- en ademhalingsproblemen hebben 't echt te kwaad. Met warm weer kan je door de stankoverlast niet meer op je balkon of in je tuintje zitten

 

13. Grotiusplaats. Met de komst van het dubbele torenflatproject Grotiusplaats komen er nog zo'n 500 potentiële gratis parkeerders bij.

 

Wijk agenten Evert Jan Rusticus , Peter Hoogeveen en bestuurlijk beleidsadviseur Arjen Ouwehand zijn op de hoogte van het bovengestelde.

 

U begrijpt dat de druk op deze woonwijk en zijn bewoners ondragelijk wordt en de leefomstandigheden ernstig schaadt.

Dit is een sociale woningbouw wijk waar het gros van de bewoners alle energie nodig heeft om het hoofd boven water te kunnen houden en kwetsbaar is. Zij hebben juist bescherming en ondersteuning van de gemeente nodig in plaats van:

 

Overlast door nalatigheden:

 

1.Het niet gelijktijdig opschalen van het parkeertarief met die in de Rivierenbuurt en het Centrum.

 

2.Uitgave van een alcohol-/nachtvergunning in Mei 2018 aan horeca in een woonwijk. (Die al sinds 2016 tot 5 uur feesten draait, en waar al de nodige weerstand uit de buurt tegen was)

 

3. Gebrekkige infrastructuur (te weinig verkeersdrempels op het laatste stuk van de Jan van Riebeekstraat)  

 

Het is vrij uniek dat een wijk zelf moet vragen om verhoogde en verlengde parkeertarieven om de rust te laten wederkeren. Overigens levert het gelijkschalen van de parkeertijden met de Rivierenbuurt en Centrum de gemeente zo’n 360.000 euro per jaar aan extra inkomsten op! Wellicht kan dit bedrag geïnvesteerd worden in onze wijk...?

 

Conclusies:

 

Ons inziens is het probleem van de overlast op te lossen door:

 

1. Invoering van het hoogste tarief  en een regeling dat er niet langer dan 2 uur geparkeerd mag worden. Dit zal hopelijk de Centrum/ Horeca/ CS/  Babylon bezoekers naar de nu matig bezochte parkeergarages Babylon, Malieveld etc. voeren.

 

2. De mogelijkheid vinden om de horeca ondernemer zijn klanten exclusief in de Babylon garage te laten parkeren (denk aan valet parking, rode loper, extra ontvangst service)

 

3. Plaatsen van verkeersdrempels aan het einde van de Jan van Riebeekstraat (het stuk tussen het winkeltje en het basketbalveld)

 

4. Meer surveillance van politie en handhavers. Wijkagenten en handhavers lopen in de zomer 2018 (wanneer topdrukte wordt verwacht) bijvoorbeeld geen weekend-, avond na 17:00-  en nachtdiensten (na 22:00). Het is dan ook essentieel voor de veiligheid in de wijk dat het politiebureau Overbosch blijft voortbestaan.

 

De ernst van de situatie wordt hopelijk onderstreept door de 150+ handtekeningen onder het verzoek tot verandering die zijn opgehaald bij de bewoners.

 

Vriendelijke groet.

 

De Bewoners van Bezuidenhout West

 

bezuidenhoutwest.jimdofree.com

 

Alcohol/ Nachtvergunning Sishalounge in woonwijk

Bent u het eens met deze verklaring (linker kolom op PC), kopieer deze dan en e-mail het naar de onderstaande adressen (copy/paste all, kopieren/ plakken) van Burgemeester, wethouder en andere betrokken partijen zodat onze stem gehoord wordt


Bijna lege Q Park New Babylon.

Koopavond 21 Juni 2018

19:15Voorbeeld overlast constante vervuiling. Dit is de oogst na 1 weekend